Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Mełgiewska 11c,
20-209 Lublin ,
Powiat: lubelski
Telefon
(81) 745-18-16
Fax
(81) 745-18-17 wew. 222
E-mail


Strona internetowa
NIP
712-25-25-279

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Dodatkowe informacje

 
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin
NIP: 712-25-25-279
REGON: 431214322

 
 
Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są w godzinach

7:45 - 15:00

 
 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w  Lublinie nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.
W przypadku nie uzupełnienia wyżej wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.
 
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
30-09-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-07-2011 00:00:00